top of page

געגוע ותקווה / מאת טל קרוא

חלל עמוק בתוך הלב

מרגיש אובדן מרגיש כאב

לרגע אושר נעלם

אצלי אתה תמיד קיים !

בבוקר קם יקיצה

שואל היכן אתה נמצא ?

אני לרגע מהרהר

האם אתה אלי חוזר ?

אני רוצה שוב את הגיל

שמחה ריגוש ואת הצליל

לטעום את טעם החיים

עוד רגעים מאושרים...

עתיד וורוד דמעה שקופה

אין כבר דרך חזרה

הכל אינו אותו דבר

אתה חסר,

הגיל נשאר.

אני מרגיש שוב את הגיל

שמחה ריגוש ואת הצליל

טועם את טעם החיים

נזכר ברגעים יפים.

עלי כולם פה מביטים

בעיניים שואלים

איך יש לך את הכוחות?

רואה ורוד אוסף תקוות.

אני שותק ואז עונה

יש לי כח שכזה !

מזיכרונות מהעוצמה

מהרעות והאחווה.

אני מרגיש שוב את הגיל

שמחה ריגוש ואת הצליל

טועם את טעם החיים

גאה כל כך עמוק בפנים

הלב שלך חזק פועם

את האוויר אני נושם

רואה אותך צוחק בגיל

כולך סיפור בלתי רגיל.

bottom of page